Materiaaleilla on todella suuri merkitys rakentamisessa, se nyt on sanomattakin selvää. Mutta hyvissäkin materiaaleissa on myös suuria eroja. Me olemme valinneet monessa asiassa sen pidemmän tien; käytämme mieluummin enemmän aikaa rakennusvaiheessa, kun oiomme laadussa. Jos lopputulos on pitkäikäisempi, ympäristöystävällisempi ja/tai terveellisempi työläämmällä ja kalliimmalla vaihtoehdolla, se ratkaisu on silti valintamme Godailla. Meille laatu ja terveys on kustannuksia merkittävämpää. 

Parempia teknisiä ratkaisuja…

Voimme käsi sydämellä väittää, että meillä Godailla tekniset ratkaisut ovat parhaimpia mahdollisia. Hyvänä esimerkkinä toimii muun muassa se, ettemme käytä kosteusvaikutuksille alttiita raakapuita alueilla, joissa on edes minimaalinen mahdollisuus esimerkiksi kondensioveden kertymiselle. Tuulensuojan ulkopuolella käytämme aina vahvoja ja kosteuden kestäviä puulajeja, kuten douglasta, tammea ja lehtikuusta. Piiloonkin jäävät rakenteet ovat taatusti Godain taloissa parhainta mahdollista laatua.

Olemme haastaneet eri osa-alueiden insinööreistä ja ammattilaisista koostuvan suunnittelutiimimme kehittämään uusia innovatiivisia ratkaisuja vanhojen tuttujen, ja aina ei-niin-hyvien, tapojen tilalle. ”Näin on aina tehty” tai ”kyllä se sinne kuivuu” ajattelumalli ei mahdu meidän suunnittelupöytäämme. Perinteisissä rakennustavoissa on paljon hyvää, mutta mitä tulee vaikkapa juuri kosteudenhallintaan, vanhat ja tutut tavat eivät riitä meille. Jos Suomessa olisi aina rakennettu kosteudenhallinnan näkokulmasta oikein ja parhaimmilla mahdollisilla materiaaleilla, ei meillä Suomessa olisi nyt jopa miljoonia kosteus-, home- ja sisäongelmista kärsiviä ihmisiä.

 

Vain sertifioitua puutavaraa…

Kunnioitamme puuta raaka-aineena. Jotta toimintamme puurakentajana olisi tulevaisuudessakin mahdollista ja ympäristöystävällistä, käytämme vain FSC ja PEFC -sertifioitua puuta. Haluamme toimia kestävästi ja vastuullisesti, tästä syystä kaikki käyttämämme puumateriaalikin on vastuullisesti hoidetuista ja käytetyistä metsistä. Voit lukea lisää puusertifioinnista osiosta Vastuullisuus.

Kaikkien materiaalien emissiopäästöarvot tarkastetaan…

Sisäilma ja terveys -osiossa voit lukea lisää terveydelle haitallisista kemikaaleista, joita surullisen monissa rakennusmateriaaleissa ja tuotteissa on vielä nykypäivänäkin. Me Godailla tarkastamme jokaisen käytetyn materiaalin itse, jotta voimme olla varmoja, ettei se sisällä terveydelle haitallisia, huoneilmaan materiaaleista haihtuvia, kemikaaleja. Tämän lisäksi jokaisessa valmistuneessa talossa suoritetaan yksityiskohdat päästömittaukset ennen sisäänmuuttoa. Haluamme tehdä enemmän terveellisen asumisen turvaamiseksi. 

Käyttämämme suomalaiset materiaalit ja tuotteet ovat M1-luokiteltuja tai täyttävät vastaavat testeissä kemikaaleille asetetut kriteerit. Ulkomaiset tuotteet ovat joko EC1-luokiteltuja (Euroopan vastine suomalaiselle M1-luokitukselle) tai täyttävät vastaavat testeissä kemikaaleille asetetut emissiopäästökriteerit.

Jokainen tavarantoimittajamme toimittaa meille myymänsä tavaran emissiopäästöraportit (VOC reports) ja kemikaalidokumentit. Tarkkailemme muun muassa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissiota sekä formaldehydin ja ammoniakin emissioita. Vain näin voimme olla varmoja, että Godain talot ovat niitä terveellisimpiä taloja, missä asua. Voit lukea lisää tarkkailemistamme terveydelle haitallisista aineista Sisäilma ja terveys -sivulta. 

Eristävyys ja akustiikka huipussaan…

Godain perustajajäsenten oma hometausta toimii kimmokkeena tehdä asiat paremmin, mitä yleisesti vaaditaan ja tehdään. Liian moni uudiskohdekin on vielä tänäkin päivänä rakennettu kosteassa ja aiheuttaa asujilleen erinäisiä kosteusongelmiin ja emissiopäästöihin liittyviä terveydellisiä haittoja. Liian moni uudiskohde rakennetaan nopeasti ja halvalla, materiaaleista, jotka huokuvat vuosikymmenten ajan terveydelle haitallisia kemikaaleja huoneilmaan. Liian monessa kodissa kärsitään kuumuudesta, kylmyydestä, kosteusongelmista, liiallisesta pölystä tai yleisesti ilmanvaihdollisista ongelmista. 

Me Godailla haluamme varmistaa, että talojen eristävyys niin rakenteiden, kuin ikkunoidenkin osalta on huipussaan. Materiaalit valitaan lämmöneristävyyden ja terveyden mukaan. Laadukkaat eristeet varmistavat paremman asumismukavuuden myös akustiikan osalta. Akustiset ominaisuudet on myös varmistettu väliseinissä asiantuntijan toimesta erilaisin akustisin mittauksin. Talojemme ääniluokka on B, vaadimme siis myös akustiikalta korkeaa tasoa. Taloissamme ei kaiu, eikä talon sisäiset äänet kuulu voimakkaasti huoneesta toiseen.