Teemme monia asioita ensimmäisenä Suomessa, jopa koko maailmassa. Meille on tärkeää tehdä asiat hyvin. Erilaiset kolmansien osapuolten luomat ja valvomat sertifikaatit ovat mielestämme hyvä tapa paitsi osoittaa tämä tahtotilamme, myös tarjota Godai talon ostajalle mahdollisuus varmentaa erilaisten ominaisuuksien täyttyminen. Itse asiassa toivommekin, että sertifikaattien käyttö rakentamisessa yleistyy vuosien saatossa ja muutkin talovalmistajat alkavat noudattaa eri sertifikaattien ohjeistuksia ja suosituksia. Toivomme myös, että hiilinegatiivinen rakentaminen yleistyisi tavoiteltua nopeammin koko Suomessa.

Vapaaehtoisten ja maksullisten sertifikaattien lisäksi Godai Oy on jäsen myös eri yhdistyksissä, kuten Sisäilmayhdistyksessä ja Finnish Green Building Council:ssa (FiGCB). Haluamme olla mukana vaikuttamassa ja edistämässä terveellisempää ja vastuullisempaa rakentamista Suomessa.

RTS Ympäristöluokitus

Godai hakee RTS-Ympäristöluokitusta pientaloilleen ensimmäisenä Suomessa. RTS-Ympäristöluokituksessa huomioidaan rakentamisen ympäristövaikutusten ohella myös syvällisesti niin sisäilmatekijät, emissiöpäästöt, valaistuksen kuin rakenteellisetkin asiat. RTS-Ympäristöluokiteltu rakennus säästää vettä ja energiaa. Se tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja säästää asumiskustannuksissa koko elinkaarensa aikana. Luokitus muodostuu pisteytyksestä asteikolla 1-5. Godai tavoittelee korkeinta mahdollista pistemäärää ja arvosanaa; 5 tähteä. Puolueeton kolmas osapuoli suorittaa kriteerien täyttymisen. Ulkopuolinen auditoija tuo läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Toivomme näyttävämme tietä alalla, mielestämme kaikkien pientalovalmistajien tulisi täyttää tämän erittäin vaativan sertifikaatin kriteerit 5 tähden mukaisesti.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia ympäristöystävälliseen rakentamiseen ja terveelliseen asumiseen. Joutsenmerkitty rakennus on energiatehokas ja materiaaleissa on huomioitu haitallisten kemikaalien päästömäärät. Käytettyjen materiaalien alkuperä on oltava tiedossa ja puutavaran on oltava sertifioitua. Pientalon Joutsenmerkin saa 15 pisteellä, Godai tavoittelee 39 pistettä saatavilla olevasta 42 pisteestä. Haluamme tehdä asiat mahdollisimman hyvin, minkä vuoksi rimaa hipoen saavutettu sertifikaatti ei meille riitä.

Kuivaketju 10

Haemme ensimmäisenä Suomessa Kuivaketju 10 -statusta pientalolle. Kuivaketju10 vähentää merkittävästi kosteusvaurion riskiä. Sertifikaatin saa noudattamalla luotua prosessia, jossa huomioidaan rakentamisen eri vaiheet ja varmistetaan kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen. Kuivaketju10 -statuksen saamisen edellytyksenä on myös kolmannen osapuolen suorittama auditointi rakennuksen valmistuttua. Toivomme, että Suomessa olisi vielä joskus pakollista noudattaa ja todentaa kosteudenhallinnan toimet koko rakennusvaiheen ajalta. Suomessa rakennetaan edelleen useasti säiden armolla ilman riittävää suojausta ja huolehtimatta riittävän laadukkaasta kosteudenhallinnasta. Myös rakennusmateriaaleissa tingitään paremman katteen toivossa. Nämä ovat asioita, joita meillä Godaissa ei hyväksytä. Kuivaketju10-sertifiointi olisi mielestämme alalla jo askel parempaan suuntaan.

FSC ja PEFC -puusertifiointi

Haemme ensimmäisenä Suomessa ja toisena koko maailmassa pientalon PEFC -projektisertifiointia. FSC -osittaissertifiointia ei myöskään ole ennen tehty pientalorakentamisessa. Godai on näin ollen vastuullisen puurakentamisen suunnannäyttäjä ja edelläkävijä.

PEFC -projektisertifiointi edellyttää, että vähintään 70% kaikesta käytetystä puumateriaalista on PEFC-sertifioitua. Lopun puumateriaalin alkuperä on oltava myös tiedossa. Me Godailla haluamme toimia 100% vastuullisesti, mistä syystä käytämmekin vain sertifioitua puuta. Näin ollen kaikki puumateriaali on joko PEFC tai FSC -sertifioitua. PEFC-sertifioidun puutavaran osuus on vähintään 70% per pientalo.

FSC ja PEFC -puusertifiointi edellyttää vastuullista metsänhoitoa ja käyttöä. Metsiä hoidetaan rakkaudella ja kunnioituksella, ja puuta kaadetaan vastuullisesti ja järkevästi huomioiden myös tulevien vuosien ja sukupolvien tarpeet. Koko toimitusketjusta pidetään tarkkaa huolta; sertifioitu puuaines ei saa sekoittua sertifioimattoman puuaineksen kanssa missään vaiheessa tuotanto- tai toimitusketjua. Meille Godailla on tärkeää käyttää näin puurakentajina vain vastuullisesti tuotettua puumateriaalia, sillä haluamme osaltamme varmistaa puun riittävyyden myös jatkossa. Emme vain ota luonnosta, vaan huolehdimme, että annamme myös takaisin ja mahdollistamme osaltamme metsille myös riittävät kasvuajat tulevaisuuden rakentamistakin ajatellen.

”Metsäsertifiointi ottaa huomioon ihmisten nykyiset ja tulevat tarpeet ja oikeudet, varmistaa ekologisten arvojen säilymisen ja takaa metsien käytön taloudellisen merkityksen. Näiden periaatteiden toteutumista seurataan riippumattoman osapuolen tekemillä tarkastuksilla. Tarkoituksena on, että puusta valmistettujen tuotteiden käyttäjä voi vakuuttua siitä, että puu on tullut laillisesti ja hyvän metsänhoidon periaatteita noudattaen korjatusta metsästä.” MetsäForest 2022

Active House

Godai hakee ensimmäisenä Suomessa myös Active House -sertifikaattia. Active House on tunnettu muualla Euroopassa ja ajaa terveellistä ja ympäristöystävällisempää rakentamista ennen kaikkea asukkaan näkökulmasta. Active House -sertifioinnissa keskitytään erityisesti muun muassa sisäilmaan, valaistuksen merkitykseen ja rakennuksen lämmitykseen. Tämä pientalosertifiointi on erityisen asukaslähtöinen ja kattaa monipuolisesti eri asumismukavuuteen ja -terveellisyyteen sekä yleiseen asukkaan hyvinvointiin liittyviä osa-alueita. Pisteytys tapahtuu asteikolla 1-4. Godai tavoittelee korkeinta mahdollista tasoa, 1. tasoa.