Godain perustajajäsenten oma hometausta toimii kimmokkeena valmistaa oikeasti terveellisiä taloja. Koteja, joista kenenkään ei tule lähteä pakoon kosteusongelmia, hometta, ilmavaihdollisia ongelmia tai kärsiä emissiopäästöistä johtuvista terveydellisistä haitoista. Edellä mainitut viat ja ongelmat harvoin ratkeavat pienillä korjauksilla, vaan rakenteelliset ja terveydelliset haitat ovat pysyviä. Me Godailla haluamme osaltamme varmistaa, että käyttämämme materiaalit ja rakentamisen laatu ovat niin korkeita ja ensiluokkaisia, ettei vastaavia ongelmia synny vuosikymmentenkään päästä. Suomessa on aivan liian paljon sisäilmaongelmaisia rakennuksia, myös uudiskohteita.

Olemme päättäneet tehdä ison harppauksen puhtaamman sisäilman puolesta ja käytämmekin vain tuotteita ja materiaaleja, jotka eivät päästä huoneilmaan haitallisia kemikaaleja. Tarkistamme jokaisen käyttämämme ratkaisun emissiopäästöarvot ja varmistamme näin tuotteen turvallisuuden terveydelle. Talomme ovat rakennusteknisesti laadukkaita, sijaa kosteusongelmien syntymiselle ole. Ei rakennusvaiheessa tai rakennuksen myöhemmässä elinkaaren eri vaiheissa.

Pienillä ja näkymättömillä asioilla on todella suuri merkitys…

Tietoisuus sisäilmaongelmista ja erilaisista huonon sisäilman aiheuttamista terveysongelmista on kasvussa. Me Godailla olemme onnellisia, että sisäilma-asiat otetaan yhä useammin tosissaan ja niihin aletaan kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Liian usein käytetään rakennusmateriaaleja, jotka päästävät haitallisia kemikaaleja huoneilmaan tai viimeistellään asuntojen sisäpinnat materiaaleilla (sis. maalit), jotka aiheuttavat vuosien saatossa merkittäviä terveyshaittoja. Näistä materiaaleista ja aineista huoneilmaan haihtuvien kemikaalien terveysvaikutuksia on tutkittu jo laajasti.

Meillä Godailla puhdas sisäilma otetaan tosissaan. Tutkimme jokaisen käyttämämme materiaalin terveydelle haitallisten aineiden varalta. Näitä terveydelle haitallisia aineita on laajalti rakennusmateriaaleissa ja valmiissa tuotteissa ja pinnoitteissa. Vasta viime vuosien aikana on todella herätty tutkimaan eri huoneilmaan rakenteista, pinnoitteista ja kalusteista haihtuvien yhdisteiden haitallisuutta ihmisille. Tutkimustulokset ovat huolestuttavia; nämä tervedelle haitalliset yhdisteet voivat aiheuttaa allergioita, yliherkkyyksiä, sairauksia ja hormonitoiminnan häiriöitä. Toisella on vuosi toisensa jälkeen selittämättömiä terveydellisiä ongelmia, toisella aamuisin nenä tukossa tai silmät punaiset ja kutiavat. Kolmannella suurin elimemme, iho, oireilee eri tavoin, esimerkiksi näppyjen tai ihottuman muodossa. Onneksi materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa huimasti asumisterveyteen.

Mikä meitä Godailla ihmetyttää, on se, että monet näistä yhdeistä ovat Euroopassakin käytettävissä ja myytävissä materiaaleissa ja tuotteissa täysin sallittuja. Esimerkiksi VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuutta rajoitetaan asetuksilla, mutta monien tutkimusten mukaan nämä raja-arvot ovat liian väljiä. Suomessa asiaan on puuttunut omalta osaltaan muun muassa RTS (Rakennus Tietosäätiö), joka suorittaa M1 -mittauksia materiaaleille ja tuotteille. Tällä mittauksella varmistetaan monien terveydelle haitallisten aineiden minimointi. Testin läpäissyt materiaali tai tuote saa käyttää M1 -sertifikaattia, emissiopäästöt ovat tällöin materiaalissa tai tuotteessa sallittujen rajojen sisällä.

M1 -luokituksessa mitataan muun muassa seuraavat arvot;

  • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio
    (TVOC) [mg/ m2h] <0,2
  • Yksittäisen orgaanisen yhdisteen emissio (VOC) [µg/m3] ≤ EU-LCI
  • Formaldehydin emissio [mg/ m2h] < 0,05
  • Ammoniakin emissio [mg/ m2h] < 0,03
  • EY:n asetuksen nr. 1272/2008 luokkiin 1A ja 1B kuuluvien
  • CMR-yhdisteiden emissio [mg/m3] 1 < 0,001
  • Haju 2 – ei haise

1) ei koske formaldehydiä, 2) ei haisevaksi tulkitaan tuote, jonka aistinvaraisen arvioinnin tulos on ≥ 0,0

(Lähde: RTS M1 -luokituskriteerit)

 

Sisäilmaongelmat ovat monesti perua rakentamisvaiheen huolimattomuudesta…

Kuivassa rakentaminen on meille tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Korkeatasoiseen ja yksityiskohtaiseen kosteudenhallintaan kuuluu paljon muitakin osa-alueita, kuin yksin säältä suojassa rakentaminen. Säältä suojassa rakentaminenkin voi monille tahoille tarkoittaa hyvin montaa eri asiaa. Meille se tarkoittaa oikeasti säältä suojassa rakentamista; talo ei ole suojatta säiden armoilla hetkeäkään. Haemme myös ensimmäisenä pientalona Suomessa Kuivaketju10 -sertifikaattia, mikä kertookin yksityiskohtaisesta kosteudenhallinnan prosessista rakentamisen kaikissa eri vaiheissa.

Me emme usko sanontaan ”kyllä se kuivuu”, vaan kosteus on pidettävä poissa rakenteista ja materiaaleista aina ja joka hetki. Kuivan rakentamisen ketju ei saa rikkoontua missään vaiheessa rakentamista, ei rakennusvaiheessa, kuljetuksessa, kokoamisessa tai viimeistelyvaiheessa. Meillä yksikään rakennusmateriaali ei lepää meille maassa työmaalla säiden armoilla. Meillä yksikään rakennus ei seiso suojatta säiden armoilla missään vaiheessa rakentamista. Rakennamme runkoelementit hallissa kuivassa, poissa sään armoilta. Kuivan rakentamisen ketjun säilyttämisen varmistaa myös tiimimme kosteudenhallintakoordinaattori. Lisäksi noudatamme RTS-Ympäristöluokituksen ja Joutsenmerkki -sertifioinnin meille asettamia ehtoja. Betonia emme käytä talojemme perustuksissa lainkaan.

Yksi merkittävä sisäilma- ja terveysongelmia aiheuttavista tekijöistä on pöly. Tästä syystä noudatammekin P1-pölynhallintasuunnitelmaa rakentamisen aikana. Lisäksi suoritamme yksityiskohtaiset mittaukset taloissa ennen sisäänmuuttoa. P1-pölynhallintasuunnitelma varmistaa muun muassa sen, ettei taloissamme sahata sisällä ja että sisätiloissa käytetään vain HEPA-luokan imureita. Vastaavia toimia ja mittauksia ei alalla yleisesti vaadita, mutta me Godailla haluamme huolehtia asukkaan terveydestä mahdollisimman monipuolisesti.

Meille kelpaa vain paras – siksi valintamme on S1-sisäilmaluokitus…

Suomessa pientalorakentamisessa sallitaan jopa S3-sisäilmaluokka (tyydyttävä sisäilmasto). Meillä Godailla sisäilma on mitä tärkein asia asumisessa. Hyvä sisäilma vaikuttaa kaikkeen ja meidän ihmisten koko toimimiseen; oppimiseen, keskittymiskykyyn, vireystilaan, hyvinvointiin ja uneen. Mitä olisimmekaan ilman puhdasta ja raikasta ilmaa, vapaina haitallisista kemikaaleista. Me Godailla ajattelemme, että tärkeintä asumisessa on aina raikas ja puhdas ilma. Meille S3-tason sisäilmaluokka ei yksinkertaisesti riitä, kuluttajat ansaitsevat parempaa. Mielestämme S1-sisäilmaluokka on ehdoton minimiedellytys terveelliselle asumiselle ja erinomaiselle asumismukavuudelle.

S1-sisäilmaluokitus vaatii meiltä paljon jo suunnitteluvaiheessa. Se on kuitenkin mielestämme järkevä investointi terveellisempään asumiseen. S1-sisäilmaluokitus edellyttää lämpötilan tarkkaa kontrollointia niin kylmällä, kuin kuumalla säällä sekä ensiluokkaista ilmanvaihtoa. S1-tason sisäilma on varmistettu suunnitteluvaiheessa tehdyin olosuhdesimulaatioin. Toteutuneet arvot mitataan ennen käyttöönottoa, jolloin voidaan varmentaa suunniteltujen ja toteutujen arvojen yhteneväisyys.

Liian usein ilmanvaihto mitoitetaan minimiohjearvojen mukaan ja todellisuudessa raikasta ilmaa vain ei ole riittävästi saatavilla. Käyttöönottoa edeltävät mittaukset kun eivät ole Suomessa pakollisia ja harvassa uudiskohteessa niitä tehdäänkään. Ilmanvaihdolliset ongelmat aiheuttavat monia haittoja; olo on tukkoinen, nuutunut, väsynyt ja asuintilat tuntuvat vaativan tuuletusta säännöllisin väliajoin, muuten ilma on tunkkaisen seisova. Korkealaatuinen S1-tason sisäilmasto sen sijaan pysyy aina ihanan raikkaana ja puhtaana, tämän eron myös tunnet! Mitoitamme talojemme ilmanvaihdon noin 30% yli S1 -sisäilmatasossa määriteltyjen arvojen. Tämäkin on osoitus siitä, ettemme vain noudata ohjeistuksia ja määräyksiä, vaan ylitämme ne kirkkaasti.

”Hiilidioksidi on eräs niistä harvoista sisäilman epäpuhtauksista, joiden enimmäispitoisuudesta on Suomessa tehty viranomaispäätös. Tyydyttävänä sisäilmantasona pidetään pitoisuutta alle 1 500 ppm (cm3/m3).” (Sisäilmayhdistys 2022) Pientalorakentamisessa sallittu S3 -sisäilmaluokka mahdollistaa hiilidioksidin määrän olevan jopa 800 ppm, valitsemamme paras mahdollinen sisäilmaluokka S1 taas korkeintaan 350 ppm. Sisäilmaluokissa on siis todella merkittäviä eroja, eikä kyse ole vain pienistä eroista.

HCL edistämään asumismukavuutta…

HCL (Human Centric Lighting) eli ihmiskeskeinen valaistus kiinnittää huomiota siihen, miten valo vaikuttaa ihmiseen. Valolla kun on suuri merkitys vireystilaamme ja yleiseen hyvinvointiimme. HCL -valaistuksessa huomioidaan eri vuorokauden ajat ja valaistus mukautetaan sen mukaisesti; aamulla valaistus on kylmempi ja kirkkaampi, mitä illalla. Tällaisella ihmiskeskeisellä valaistuksella on tutkimusten mukaan todettu olevan merkittävä vaikutus muun muassa lasten ja aikuisten keskittymiskykyyn, tehokkuuteen, vireystilaan sekä unenlaatuun. Valo on yksi tärkeimmistä asioista jokapäiväisessä arjessamme, siksi haluamme panostaa taloissamme myös valaistuksen yksityiskohtiin.

Meille laatu tarkoittaa terveydelle hyvien ratkaisujen huomioimista aina ja joka tilanteessa. Laadukkaassa kodissa on huolehdittu rakentamisen aikaisesta kosteudenhallinnasta, haitallisista kemikaaleista vapaista rakenteista, sisäpinnoista ja kiintokalusteista sekä aina puhtaasta sisäilmasta. Se on meidän mielestämme laadukasta asumista. Tällaisen kodin asukas on virkeämpi, hyvinvoivampi, terveempi ja onnellisempi. Ja onko se ihme, onhan sisään hengittämämme ilma ja happi, se tärkein asia päivittäisissä elintoiminnoissamme.