Meillä Godailla vastuullisuus tarkoittaa vastuun ottamista toimintamme ympäristövaikutuksista. Huolehdimme paitsi, että oma toimintamme täyttää vastuullisen toiminnan kriteerit, vaadimme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Pyrimme myös minimoimaan tavarantoimittajien määrän, jolloin tuotteiden alkuperän kontrollointi on helpompaa.

Vain vastuullisesti toimivia yhteistyökumppaneita…

Käytämme vastuullisesti tuotettuja materiaaleja. Materiaaleja ja tuotteita, joiden raaka-aineissa, valmistamisessa, kierrättämisessä ja jopa kuljettamisessa on huomioitu ympäristöystävällisyys. Yritykset, joiden kanssa toimimme haluavat toimia vastuullisesti ja ovat valmiita kertomaan avoimesti raaka-aineidensa tai tuotteidensa alkuperän. Raaka-aineet ovat laillisista ja vastuullisista alkuperistä, valmistamisessa huomioidaan ympäristöasiat monipuolisesti, lopputuotteiden kierrättäminen on mahdollista ja kuljettamisessa on huomioitu aiheutuvat ympäristöhaitat.

Tämän lisäksi useat kanssamme toimivista yrityksistä ovat joko jo hyvittäneet lopputuotteidensa hiilijalanjäljen tai tavoittelevat täyttä hiilineutraaliutta lähivuosien aikana. Monen lopputuotteet ovat myös ympäristösertifioituja tai vähintään täyttävät näille sertifioinneille asetetut kriteerit. Meille on todella väliä, kenen kanssa toimimme.

Noudatamme yrityksessämme Kansainvälisen Työjärjestö ILOn periaatteita ja edellytämme samaa myös kumppaneiltamme. Tällöin myös kumppaneillamme on velvollisuus muun muassa huolehtia hyvistä työoloista, syrjinnän poistamisesta sekä varmistaa, ettei lapsityövoimaa käytetä. Meillä Godaissa vastuullisuus ulottuu aina työoloista materiaaleihin ja niiden oikeaoppiseen kierrättämiseen.

Kaikki puutavara on laillisista alkuperistä ja vastuullisesti hoidetuista metsistä…

Meille on tärkeää käyttää vain sertifioitua puutavaraa, jonka alkuperän laillisuus on varmistettu. Jokainen käyttämämme puutavara tai valmis kiinteä kaluste on FSC ja/tai PEFC -sertifioitu. Jokaisen käyttämämme puutavaran alkuperä on näin ollen varmistettu ja todettu lailliseksi. FSC ja PEFC -sertifiointi edellyttää metsän omistajalta ja puun jatkojalostajalta paljon. Metsää on hoidettava vastuullisesti ja kaadettava annettujen sääntöjen mukaisesti, jotta metsän uudelleen kasvamiselle annetaan hyvät puitteet. Luonnosta ei vain oteta, vaan luonnolle myös annetaan. Puurakentajina tämä on meille todella tärkeää.

Puusertifiointi vaatii meiltä paljon resursseja aina suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen. Kaikki ostettava puutavara on kirjattava ja sertifiointimerkinnät tarkastettava. Koko valmistusketjua on tarkkailtava, mikäli osa hankitusta puutavarasta siirtyy kolmannen osapuolen käyttöön ja työstöön. Raportit tarkastetaan edelleen virallisen, ja puolueettoman, kolmannen osapuolen toimesta, minkä jälkeen vasta talo saa FSC ja PEFC -sertifiointistatuksen.

Rakennusalalla on alettava huomioimaan myös rakentamisen hiilijalanjälki…

Rakentamisala on pahimmillaan yksi ympäristöä eniten rasittavista aloista, edelleen näinäkin vuosina. Halusimme puuttua tähän ja tehdä asiat toisin. Jonkun on näytettävä tietä alalla.

Jokainen valmistunut Godain talo on hiilinegatiivinen, emme siis vain hyvitä aiheutettua hiilijalanjälkeä vaan valitsemme materiaalit ja toimitukset niin, ettei hyvitettävää jää. Tämä on luonnon kannalta sitä parasta mahdollista rakentamista. Rakennuksen hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalta määräytyy pitkälti rakennuksen suunnitteluprojektissa. Hiilijalanjälkeä laskettaessa huomioidaan muun muassa rakennuksen energiatehokkuus, tilatehokkuus, materiaalivalinnat sekä materiaalin käytön minimointi. Me Godailla huomioimme laskelmissa myös kuljetusten vaikutukset.

Vaikkei jokainen yritys pystyisi kanssamme samaan, hiilinegatiivisuuteen, olisi edes hiilijalanjäljen hyvittäminen askel parempaan suuntaan. Hiilijalanjäljen hyvittäminen tai ympäristöystävällisempien raaka-aineiden valitseminen on monille yrityksille kuitenkin kustannuskysymys, kenties yritykset epäilevät myös hiilijalanjäljen hyvittämisen merkitystä kuluttajalle ja näistä tai muista syistä päättävät jopa jättää kokonaan hiilijalanjäljen hyvittämättä. Me kuitenkin uskomme kuluttajiin. Uskomme, että edellä mainitut ympäristövastuulliset seikat vaikuttavat ostopäätöksen tekemisessä. Uskomme, että näillä asioilla on väliä.

Meille ympäristöasiat ovat tärkeitä ja teemme huimia harppauksia kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Saatamme olla aikaamme edellä, mutta jonkun on oltava suunnannäyttäjänä myös rakennusalalla, joka ei ole vielä kokenut Suomessa riittävän isoja muutoksia ympäristön näkökulmasta. Uskomme, että myös kuluttajat arvottavat vastuullisuusasioita, kuten me, ja vaativat jatkossa enemmän myös rakennuksilta ja kodeiltaan.

Terveellisempää asumista…

Meille vastuullinen toiminta ulottuu myös asiakaskokemukseen saakka; annamme lupauksen terveellisemmästä asumisesta ja haluamme myös varmistaa, että jokaisen lapsen ja aikuisen on todella terveellistä asua Godain rakentamassa talossa. Tämän varmistamme tarkalla materiaalien valinnalla ja vain korkeimpien mahdollisten laatujen käyttämisen joka vaiheessa, oli sitten kyse ruuvista, rakennuskemiasta tai sisäpinnan viimeistelystä / pintamateriaaleista. Liian moni uudiskohde on rakennettu mahdollisimman kustannustehokkaasti ja terveydelliset seikat jäävät vähälle huomiolle. Tästä ja terveellisistä materiaaleista voit lukea lisää kohdasta Sisäilma ja Terveys.